Ochrana a zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Náš e-shop www.poctivygrund.cz, Ing. Roman Plas, IČO: 15606155, Dič: 6002092039, sídlo Libčany 240, 5063 22 Libčany, zapsaná v MMHK/158276/2014 sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřených mezi námi a vámi. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména dopravcům a provozovatelům platebních systémů).

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení našeho zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

A dále například k následujícím účelům:

  • Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace
  • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv
  • Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
  • Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
  • Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku
  • Zabránit zneužití našich služeb

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

  • po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Osobní údaje v rozsahu a způsobem, který by vyžadovalo váš souhlas, nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

jméno a příjmení,

adresa,

e-mailová adresa,

telefonní číslo,

identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.