O africkém biltongu

Biltong – sušené maso. Proč právě tento název našeho výrobku? Slovo biltong je odvozeno z holandských slov bil (maso, kýta) a tong (pruh). Biltong je druh sušeného masa, jehož receptura pochází z Jihoafrické republiky. Tam se vyrábí z různých dostupných druhů masa – od buvola, různých druhů antilop, až po žirafy, lvy apod. Většina těchto druhů masa se nesmí vůbec vyvážet. Obvykle se suší z plátků naloženého syrového masa. Na našem trhu nabízí naše společnost biltong z českého hovězího, vepřového a kuřecího masa.

Něco k historii sušeného masa BILTONG

Uvádí se, že receptura podobná biltongu byla na jih Afriky přinesena holandskými přistěhovalci, kdy 160 let poté, co obeplul mys Dobré naděje portugalský mořeplavec Bartolomeo Diaz založila Holandská východoindická společnost první stanici, která měla zajistit zásobování bělošským farmářům. Proto je Jihoafrická republika dodnes propletena mnoha holandskými prvky.

Vhledem k teplejšímu podnebí, byl tento způsob uchovávání masa nejjednodušší a nejlevnější a velmi rychle se rozvíjel. Jeho význam se posílil především v období 30tých let devatenáctého století během tzv. Velkého treku, kdy britská nadvláda přinesla zrušení otroctví a mnozí bělošští farmáři zvaní též Búrové odcházeli na protest obsazovat vzdálené severní a severovýchodní vnitrozemí.
Postupem času se z biltongu stala místní delikatesa, která se konzumuje denně a prakticky všude při jakýchkoliv příležitostech.